Betwin Space

    location : zhujiangxincheng, huachengguangchang dixia (mall of the world), guangzhou, china

    principal use : tea cafe

    build area : 552㎡

    completed : january. 2018

    concept : time flow